Heinä

Oman hevostallin toiminta sekä muu runsas hevoskanta Nurmijärvellä ja lähialueilla antaa aihetta kasvattaa nurmialaa, sillä kysyntää laitumille, laadukkaille kuivalle heinälle ja säilöheinälle riittää.

Kesästä 2008 lähtien heinätuotteita on myyty pikkupaalien lisäksi helppokäyttöisissä kanttipaaleissa, kun Palomäen tilalle ostettiin Krone Big Pack 1270 XC Multibale suurkanttipaalain. Kanttipaalauksella saadaan tehtyä paaleja metrin pituudesta aina 2,7 metriin asti. Nämä lyhyimmät metriset minipaalit ovat oivallisia muutaman hevosen talleihin, joissa normaalin kokoisia pyörö- tai kanttipaaleja ei voida syöttää (Huom.! Erikoispaalit tehdään vain tilauksesta, joten esitä toiveesi ajoissa ennen rehun teon aloittamista.) Multibale -tekniikka on käytössä vain kuivalla heinällä, siinä paalain solmii pieniä paaleja suurpaalin sisälle, jolloin paalien jatkokäsittely on talleilla helppoa eikä koneita tarvita.

Erityisesti hevosille tarkoitettu heinä viljellään lähinnä Nurmijärven alueella pelloilla, jotka sopivat hyvin heinäntuotantoon. Jo lohkon valinnasta lähtien kaikki viljelytoimenpiteet tähtäävät laadukkaan hevosheinän tuotantoon. Kosteita metsänreunapeltoja tai huonokuntoisia lohkoja ei valita viljelyyn. Lohkon viljavuusanalyysin(eli pintamaasta otettavan maanäytteen) perusteella suoritetaan kasvuston lannoitus, ja siemenlajike ja – määrä valitaan erityisesti hevosheinän tuotantoon sopivaksi. Tällä hetkellä kasvustomme ovat Palomäen tilalle räätälöityä timotei-nurminata-englannin raiheinäseoksia. Kasvustot uusitaan viiden-kuuden vuoden välein. Tarvittaessa heinäpellot ruiskutetaan keväisin joten rikkakasveja ei ole ja tuotettava nurmi pysyy puhtaana. Niitto ja pöyhintä 1-2 kertaa suoritetaan erityisen huolella, jotta heinän arvokkaimmat, lehtevämmät osat eivät varise, eikä heinän joukkoon nouse multaa. Korjuuajankohta valitaan kasvuston kehityksen perusteella ja säätiedotusten tietoja seuraamalla. Sateen uhatessa ei heinää kaadeta.

Juuri ennen paalausta heinä kerätään 7,5 metrin leveydeltä yhteen pötköön,karhoon. Meillä säilö tehdään melko kuivaksi joten ne eivät jäädy kovissakaan pakkasissa. Säilökanttipaalit ovat kooltaan  70x120x165cm ja paalista tehdään erittäin tiukka, jolloin sen paino on n.450 kg kosteudesta riippuen. Välittömästi paalauksen jälkeen paalit kääritään muoviin. Kerroksia käytetään vähintään  10 kpl. Heti käärinnän jälkeen paalit siirretään varastokasaan, joka peitetään verkoilla lintujen tuhojen estämiseksi. Paaleissa alkaa käymisprosessi, jonka aikana happi kuluu pois paalin sisältä paalin säilymisen edistämiseksi. Tämä prosessi kestää n. 2-4 viikkoa, jona aikana paaliin ei kosketa. Seuraavan kerran paalia liikutellaan, kun se kuljetetaan asiakkaalle traktorilla.

Kuivaa heinää paalataan pikkupaaliin (paino n.18 kg) ja kanttipaaliin (paino n.200 kg, mitat 70x120x230 cm). Pikkupaaleja tehdään niin paljon kuin mahdollista vallitsevien keliolosuhteiden, säilytyskapasiteetin ja saatavilla olevan talkooporukan mukaan. Jos sade uhkaa, entistä suurempi osa kuivasta heinästä tehdään kanttipaaleihin, jotka tarvittaessa saavat jatkaa kuivumistaan vuonna 2010 valmistuneessa heinäkuivurissa. Kuivurissa on kaksi sähkökäyttöistä 7,5 kilowatin puhallinta varmistamassa heinäsadon onnistumista. Palomäen kuivaa heinää ei kääritä muoviin.

Kanttipaalatun säilöheinän ylivoima hevosen ruokinnassa:

Rehu on täysin pölytöntä, josta hevosten lisäksi hyötyvät hoitajat. Kosteassa kuivaheinässä eläviä homeita ei säilöheinässä ole. Kanttipaalaimessa paalista saadaan mahdollisimman tiivis, jolloin paaliin jäävän hapen määrä on minimoitu ja säilyvyys on hyvä. Säilyminen varmistetaan käyttämällä hevosrehun säilöntäainetta, urakoinnissa asiakas toki voi valita laitetaanko ainetta vai ei.
Paali voidaan varastoida ulkona ja se säilyy myös ylivuotiseksi. Kanttipaali on ruokintavaiheessa helppo purkaa, se purkautuu ikään kuin ”siivuina”.
Säilöheinässä on mukana myös arvokas lehti, sitä ei ole liialla pöyhinnällä varistettu maahan.Maittavuus on todella hyvä ja tuoksu raikas, laatu on tasaista vuodesta toiseen.